Gianni Dova

Gianni Dova - ceramica - Tiratura 50 esemplari - Diametro 55 cm
Gianni Dova - ceramica - Tiratura 50 esemplari - Diametro 55 cm